سفارش و تحویل

سفارش و تحویل

برای اطمینان از اینکه می توانیم قیمت مناسب محصولات خود را بپرسیم ، ما انتخاب کرده ایم که محصولات خود را مستقیماً از سهام خودمان ارسال کنیم. 

از آنجا که ما محصولات را مستقیماً از سهام خود حمل می کنیم ، می توانیم یک ارسال کنیم زمان تحویل متوسط رسیدگی 1 تا 2 روز کاری برای هلند

FREE حمل و نقل به هلند. ارسال رایگان به بلژیک بالای 25 یورو!

اروپا و بقیه جهان

نایوو

ما همچنین حمل و نقل را به کشورهای دیگر در اروپا و بقیه جهان ارائه می دهیم. هزینه های حمل و نقل خود را در مراحل پرداخت محاسبه کنید.